wat moet u doen?

U komt naar de wachtpost zonder afspraak of u neemt telefonisch contact op voor het aanvragen van een huisbezoek. U heeft er als patiënt alle belang bij om – indien mogelijk – zelf naar de wachtpost te komen. Daar kunnen we u niet alleen sneller maar ook beter onderzoeken.

wat brengt u mee?

  1. Identiteitskaart
  2. Kleefbriefje mutualiteit
  3. Eventueel informatie over uw medische voorgeschiedenis en de chronische medicatie die u inneemt.
  4. Attesten of verzekeringspapieren in geval van een ongeval.

wat erna?

Uw huisarts ontvangt na uw raadpleging of huisbezoek een verslag. Zo is verdere opvolging gegarandeerd.

wat moet u betalen?

U betaalt bij voorkeur met bancontact. Uiteraard kan u ook cash betalen.
De wachtpost werkt met derdebetalersregeling. Voor sommige technische prestaties en medicatie rekenen wij bijkomende kosten aan.